Regulacja z art. 93 b ust 5 ustawy z 1982 roku Prawo o adwokaturze nie jest regulacją zupełną, a odpowiednie stosowanie art. 117 par. 2 kpk należy postrzegać jako przepis, który doprecyzowuje formę świadectwa wystawianego przez lekarza sądowego, o którym mowa w ustawie Prawo o adwokaturze.

SDI 56 16