Czy można jednocześnie wykonywać zawód radcy prawnego i adwokata? Jest to sytuacja niedopuszczalna, natomiast w praktyce podejmowane są różne próby obejścia ów zakazu.