SDI 19/05

W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec adwokata, odnośnie prawidłowego usprawiedliwienia nieobecności obwinionego na rozprawie odwoławczej z powodu choroby stosuje się odpowiednio przepisy KPK, tj. art. 117 § 2a k.p.k. SDI 19 05