WO-91/17

WO-91/17

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem  organ procesowy może uznać niestawiennictwo obwinionego za nieusprawiedliwione pomimo przedłożenia wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się, jeżeli z innych przekonujących dowodów wynika, że obwiniony zdolny jest do udziału w czynnościach procesowych.        

WO-91/17