WO-86/16

WO-86/16

Obwiniona zarzucając innym radcom prawnym udzielenie nierzetelnej porady prawnej, a także próbę zafałszowania stanu faktycznego, co nasuwa wątpliwości co do ich kompetencji i fachowej wiedzy prawniczej, przekroczyła granice określone przepisami prawa i rzeczową potrzebą uzasadnioną swoim interesem.

WO-86 16