WO-84/15

WO-84/15

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nie ma ustawowych kompetencji do nadzorowania i kontrolowania pracy radców prawnych, w tym także wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu, nie posiada także ustawowego umocowania do wszczynania z urzędu postępowań dyscyplinarnych. Takie zarzuty nie uzasadniają wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Sekretarzowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych.

WO-84 15