WO-74/17

WO-74/17

Należy mieć na względzie szczególny charakter zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, z
wykonywaniem którego wiąże się szczególny obowiązek przestrzegania prawa oraz zasad etyki i godności, a także
szczególna odpowiedzialność polegająca na przyjęciu wyższych standardów zachowania dla przedstawicieli tej
profesji, a także wyższy stopień świadomości prawnej.

74.17.doc