WO-51/16

WO-51/16

Realizacja prawa do obrony uzależniona jest przede wszystkim od realnej, a nie tylko pozorowanej
woli skorzystania przez obwinionego z gwarantowanego uprawnienia jakim jest złożenie
wyjaśnień przed sądem, jak i z innych przewidzianych ustawą uprawnień procesowych, np.
składania pisemnych oświadczeń, wniosków.

 

WO – 51 16.docx