WO-29/17

WO-29/17

Podstawą odwoławczą jest tylko taka niewspółmierność kary, która ma charakter rażący. Musi ona zatem już przy wstępnym oglądzie rzucać się w oczy i nie nadawać się do zaakceptowania, a więc musi to być dysproporcja w ocenie represji o charakterze zasadniczym, która w sposób oczywisty jest nieproporcjonalna do kar wymierzanych podobnym sprawcom w podobnych sprawach.

WO-29 17