WO-25/18

WO-25/18

Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem
(m.in. koszty rozprawy, wynagrodzenia sędziów, rzeczników dyscyplinarnych, oraz inne wydatki), przy ustalaniu ich
wysokości nie ma znaczenia, że obwiniony przyznał się do winy. Z uwagi zaś na fakt, iż koszty te mają charakter
ryczałtowy, sąd nie ma obowiązku rozliczenia poszczególnych wydatków.

WO-25/18

2019-04-15T12:35:21+00:00 2018/04/04|Teza: 16. Koszty postępowania dyscyplinarnego|Słowa kluczowe: |