WO-19/18

WO-19/18

W sprawie, w której rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia dochodzenia, istotą czynności Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego nie jest orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności radcy prawnego, lecz kontrola zasadności
postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego. Od postanowienia sądu dyscyplinarnego w tej materii nie przysługuje
środek odwoławczy.

WO-19/18

2019-04-15T12:21:25+00:00 2018/03/26|Teza: 18. Pozostałe|Słowa kluczowe: |