WO-155/17

WO-155/17

Teza: przedawnienie karalności

W przypadku przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego sąd odwoławczy uchyla orzeczenie sądu I instancji
i umarza postępowanie

155.17.docx (1)

2018-10-01T13:09:08+00:00 2017/12/15|Teza: 15. Przedawnienie|