WO-131/17

WO-131/17

Teza: brak naruszenia zasad etyki

Nie stanowi deliktu dyscyplinarnego nie przedkładanie sądowi przez pełnomocnika procesowego dowodów niekorzystnych dla mocodawcy. W przypadku „zasypania” pełnomocnika procesowego przez klienta dowodami, radca prawny ma prawo a także obowiązek dokonać ich merytorycznej oceny.

131.17.doc