WO-131/16

WO-131/16

Sąd meriti decydując o zastosowaniu odpowiednich przepisów powinien kierować się dyrektywą art. 4 § 1 k.k., który
stanowi, że jeżeli w czasie orzekania obwiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę
nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

 

WO – 131 16.docx