WO-126/17

WO-126/17

Teza: brak elementarnej rzetelności zawodowej

Radca prawny, który wszczyna egzekucję komorniczą z konta dłużnika swego mocodawcy, posiadając pełną wiedzę
o braku podstaw do jej wszczęci a następnie uzyskane z niej środki zachowuje dla siebie, popełnia bardzo poważny
delikt dyscyplinarny.

126.17.docx