WO-126/16

WO-126/16

Działanie obwinionego radcy prawnego, polegające na cofnięciu wniosku egzekucyjnego od komornika, który
powziął wiadomość o wstrzymaniu wykonalności tytułu wykonawczego i skierowaniu natychmiast kolejnego wniosku
egzekucyjnego do innego komornika, który o tym nie wiedział, stanowi rażące naruszenie godności zawodu radcy
prawnego.

WO – 126 16.doc