WO-117/17

WO-117/17

Teza: grożenie postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym

Niezależnie od stopnia konfliktu interesów charakteryzującego spór pomiędzy stroną przeciwną a stroną, którą
reprezentuje radca prawny, profesjonalnemu pełnomocnikowi nie wolno ani pisemnie ani nawet ustnie uciekać się
do groźby skierowania sprawy na drogę ścigania karnego lub dyscyplinarnego – wyrok SN z 10 maja 2012 roku (SDI
9/12).

117.17.doc