VI KS 2/17

VI KS 2/17

Wobec tego, że w art. 74 pkt 1 ustawy o radcach prawnych ustanowiono zasadę, w myśl której w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, nie ma wątpliwości, iż w postępowaniu dyscyplinarnym radców prawnych mają zastosowanie unormowania rozdziału 55a tego Kodeksu.

VI KS 2 17

2018-06-28T13:19:07+00:00 2017/06/08|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|