odroczenie rozprawy

WO-160/17

Jeżeli obwiniony we wniosku nie wniósł o odroczenie rozprawy lub jej przerwanie, a jedynie usprawiedliwiał swoją nieobecność, wniosek ten nie mógł doprowadzić do odroczenia rozprawy, albowiem takie żądanie nie zostało przez obwinionego wyrażone. WO-160/17