SDI 91/17

SDI 91/17

Odnoszenie się do zeznań obwinionego złożonych w charakterze świadka nie stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej, w takiej sytuacji Sąd odwoławczy zobligowany jest do zbadania czy naruszenie tego przepisu miało wpływ na treść orzeczenia.

Kategoria 11 SDI 91 17

2018-06-07T11:36:04+00:00 2017/12/20|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|