SDI 7/16

SDI 7/16

W sposób oczywisty prawidłowe ustalenie daty końcowej popełnienia czynu przypisanego obwinionemu ma fundamentalne znaczenie dla oceny, czy w sprawie nie doszło do przedawnienia karalności zarzuconego czynu i to jeszcze na etapie orzekania przez Sąd Dyscyplinarny I-instancji.

SDI 7 16

2018-05-09T14:16:00+00:00 2016/04/05|Teza: 07. Przedawnienie karalności|