SDI 44/16

SDI 44/16

Sąd drugiej instancji w przypadku kiedy dojdzie do wniosku, że niezasadne orzeczenia uniewinniającego zobligowany jest do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Kategoria 11 SDI 44 16

2018-06-07T11:28:07+00:00 2016/09/23|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|