SDI 36/13

SDI 36/13

Nie stanowi uchybienia o charakterze bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. rozpoznanie sprawy na rozprawie przed sądem II instancji pod nieobecność należycie usprawiedliwionego niestawiennictwa i wnoszącej o nieprzeprowadzenie rozprawy strony postępowania dyscyplinarnego.

W postępowaniu odwoławczym przed sądem dyscyplinarnym, w odniesieniu do uczestniczenia w rozprawie obwinionego, w pełni obowiązuje przepis art. 117 § 2 k.p.k. Przepis art. 450 § 3 k.p.k. nie stanowi lex specialis w stosunku do art. 117 § 2 k.p.k.

Kategoria 11 SDI 36 13

2018-06-07T11:25:22+00:00 2013/11/13|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|