SDI 34/14

SDI 34/14

W odniesieniu do postępowania dyscyplinarnego dotyczącego deliktu polegającego na kłamstwie lustracyjnym nie stosuje się właściwych dla przestępstw terminów przedawnienia, które zostały określone przez ustawodawcę w rozdziale XI Kodeksu Karnego, ponieważ ww. delikt dyscyplinarny nie jest przestępstwem a zatem odpowiedzialność na podstawie ustawy lustracyjnej nie jest odpowiedzialnością karną.

Kategoria 7 SDI 34 14

2018-06-06T14:55:35+00:00 2014/11/26|Teza: 07. Przedawnienie karalności|