SDI 32/16

SDI 32/16

Ustawodawca w odniesieniu do deliktu polegającego na złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, co zostało stwierdzone prawomocny orzeczeniem sądu powszechnego, w ogóle nie przewidział przedawnienia w postępowaniu dyscyplinarnym. Uzasadnia to specyfika postępowań lustracyjnych i dyscyplinarnych, w których dopiero prawomocne stwierdzenie tzw. kłamstwa lustracyjnego stanowi podstawę postępowania dyscyplinarnego.

Kategoria 7 SDI 32 16

2018-06-06T14:51:35+00:00 2016/07/27|Teza: 07. Przedawnienie karalności|