SDI 22/13

SDI 22/13

Kwestia przedawnienia karalności czynu jest aktualna do momentu wydania prawomocnego orzeczenia przez organ procesowy i odżywa tylko w razie jego uchylenia przez SN, stąd też pogląd odnośnie biegu przedawnienia po wydaniu prawomocnego orzeczenia aż do momentu rozpoznania kasacji przez SN jest błędny. Nie można umorzyć z powodu przedawnienia postępowania, które zostało zakończone.

SDI 22 13

2018-05-09T14:20:59+00:00 2013/09/09|Teza: 07. Przedawnienie karalności|