OIRP Białystok

OIRP Białystok 2018-02-20T11:56:04+00:00

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok

tel. (85) 744-50-94, tel. (85) 746-03-89

oirp@oirp.bialystok.pl