Uncategorized

WO-163/17

Wydanie przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczenia reformatoryjnego, zaostrzającego wymierzoną w pierwszej instancji karę dyscyplinarną nie było dopuszczalne w sytuacji, gdy wyrok został wydany w trybie konsensualnym, a odwołanie na niekorzyść obwinionego złożył Minister Sprawiedliwości, a [...]

2019-04-12T09:01:14+00:00 2018/02/26|Teza: Uncategorized|

WO-73/17

Termin przedawnienia, określony w art. 70 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, zostaje przerwany nie w momencie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (tak jak to uznał Okręgowy Sąd Dysycplinarny), ale z momentem podjęcia przez [...]

2018-08-09T14:31:31+00:00 2017/09/21|Teza: 15. Przedawnienie, Uncategorized|

WO-85/17

Pracownicy zatrudnieni w okręgowych izbach radców prawnych nie ponoszą odpowiedzialności dyscyplinarnej, określonej przepisami ustawy o radcach prawnych, takiej bowiem odpowiedzialności podlegają jedynie radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy. 85.17.docx

2018-08-09T14:35:25+00:00 2017/09/12|Teza: 18. Pozostałe, Uncategorized|