15. Przedawnienie

WO-155/17

Teza: przedawnienie karalności W przypadku przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego sąd odwoławczy uchyla orzeczenie sądu I instancji i umarza postępowanie 155.17.docx (1)

2018-10-01T13:09:08+00:00 2017/12/15|Teza: 15. Przedawnienie|

WO-73/17

Termin przedawnienia, określony w art. 70 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, zostaje przerwany nie w momencie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (tak jak to uznał Okręgowy Sąd Dysycplinarny), ale z momentem podjęcia przez [...]

2018-08-09T14:31:31+00:00 2017/09/21|Teza: 15. Przedawnienie, Uncategorized|

WO-47/16

Stanowiące negatywną przesłankę procesową przedawnienie karalności podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic środka odwoławczego i postawionych zarzutów, jako że jej wystąpienie należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych. WO-47 16