13. Kary dyscyplinarne. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

WO-83/16

Rażąca niewspółmierność kary występuje wtedy, gdy kara orzeczona nie uwzględnia w należyty sposób stopnia społecznej szkodliwości przypisywanego czynu (przewinienia dyscyplinarnego) oraz nie realizuje wystarczająco celu kary, ze szczególnym uwzględnieniem celów zapobiegawczych i wychowawczych. WO-83 16