07. Rozliczenie z klientem

WO-134/17

Obwiniony radca prawny na podstawie złożonego wniosku wskazującego rachunek bankowy swojej kancelarii otrzymał zwrot opłaty sądowej od pozwu i nie dokonał rozliczenia się z klientem, czym popełnił delikt dyscyplinarny.   WO-134/17

WO-118/17

Obwiniony po wypowiedzeniu mu pełnomocnictw procesowych i wezwaniu do zwrotu powierzonych w sprawie dokumentów, nie zwrócił tych dokumentów klientom, gdyż wysłał komplet dokumentów przesyłką za pobraniem kwoty wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, czym [...]