02. Naruszenie godności zawodu w działalności publicznej

WO-108/15

W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec radcy prawnego, którego prawomocnym orzeczeniem uznano za kłamcę lustracyjnego, nie prowadzi się ponownie postępowania dowodowego, mającego na celu zbadanie, czy oświadczenie lustracyjne złożone przez radcę prawnego jest prawdziwe. Sąd dyscyplinarny [...]

WO-84/15

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nie ma ustawowych kompetencji do nadzorowania i kontrolowania pracy radców prawnych, w tym także wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu, nie posiada także ustawowego umocowania do wszczynania z urzędu postępowań [...]

WO-156/14

Użycie przez radcę prawnego w odwołaniu od uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 r. Krajowej Izby Radców Prawnych, na określenie treści uchwały, zwrotu „ sprawa jest przykładem matołectwa prawniczego połączonego z głuptactwem” nie licuje z [...]