10. Czyn ciągły

SDI 11/16

Przy przyjmowaniu koncepcji jedności czynów, która może mieć postać podobną do ciągu przestępstw z art. 91 k.k., bądź też czynu ciągłego z art. 12 k.k., niezbędne jest występowanie wspólnego elementu podmiotowego, czyli z góry powziętego [...]

2018-05-09T21:21:47+00:00 2016/06/09|Teza: 10. Czyn ciągły|

V KK 271/05

W określonych okolicznościach, kilkumiesięczne przedziały czasowe pomiędzy kolejnymi zachowaniami sprawcy składającymi się na czyn ciągły, mogą być traktowane jako krótkie odstępy czasu w rozumieniu art. 12 k.k. V KK 271 05

2018-05-09T21:22:36+00:00 2006/03/09|Teza: 10. Czyn ciągły|

II KKN 387/01

Za czas popełnienia przestępstw o charakterze ciągłym, uznaje się ostatni moment działania sprawcy, w tym czas dokonania ostatniego z czynów składających się na realizację przestępstwa ciągłego. II KKN 387 01

2018-05-09T21:20:23+00:00 2002/04/15|Teza: 10. Czyn ciągły|