Dokumenty rocznika: 2016

WO-125/16

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008 r. V KK 265/07 „Do pryncypiów procesu karnego należy niezmienność stanu oskarżenia. Oznacza to, że z chwilą wniesienia aktu oskarżenia prokurator traci możliwość modyfikowania opisu [...]

WO-119/16

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie nastąpiła niemożność sporządzenia uzasadnienie początkiem biegu terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego jest termin doręczenia niniejszego postanowienia. WO-119 16

WO-46/16

Radca prawny, który powierza aplikantowi radcowskiemu sporządzenie pozwu, po czym nie sprawuje żadnej pieczy nad jego działaniami, co doprowadza do przedawnienia roszczenia, podważa zaufanie do zawodu oraz do swoich kwalifikacji jako patrona aplikantów radcowskich. WO-46 [...]