WO-115/17

WO-115/17

Teza: przekroczenie granic wolności pisma i naruszenie godności zawodu

Sposób działania radcy prawnego, polegający na nękaniu przeciwnika procesowego i jego kontrahentów pismami,
utrudnianie mu jego działalności i rozsyłanie pism do każdego nowego kontrahenta podważa zaufanie do zawodu
radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, a tym samym narusza godność zawodu.

115.17.doc